• Regulamin zakupów

Regulamin zakupów

Regulamin księgarni internetowej thebookshop.pl obowiązujący od dnia 1 września 2023 roku.

Sklep internetowy the bookshop, działający pod adresem http://www.thebookshop.pl prowadzony jest przez firmę English Connection Urszula Nhakaniso, z siedzibą przy ul. Ciechomickiej 5A, 09-401 Płock, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 79710572199, REGON 611423093.

Kontakt ze Sklepem

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@thebookshop.pl
 • pisemnie na adres: the bookshop, ul. Ciechomicka 5A, 09-401 Płock
 • telefonicznie pod numerem telefonu 733 977 677

Oferta

 1. Księgarnia the bookshop (zwana dalej Sklepem) jest księgarnią internetową specjalizującą się w sprzedaży książek w języku angielskim oraz sprowadzaniu książek obcojęzycznych na zamówienie.

Składanie i realizacja zamówień

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.thebookshop.pl. Zamówienia są przyjmowane poprzez wyszukanie i dodanie wybranych pozycji do koszyka, wypełnienie formularza zamówienia oraz potwierdzenia danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. Sklep nie wymaga rejestracji ani zakładania konta w celu złożenia zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
  1. wyboru zamawianych towarów
  2. wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiony dokument sprzedaży(mogą to być różne adresy),
  3. wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.
 4. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą.
 5. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.
 6. Po złożeniu zamówienia, na podany w formularzu adres e-mail, wysyłana jest automatycznie pełna informacja o zamówieniu.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku nie podania poprawnie wszystkich wymaganych danych.

 

Zmiany w zamówieniu

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem za pośrednictwem adresu email lub telefonicznie.

Ceny towarów i koszty dostawy

 1. Wszystkie ceny widoczne w sklepie są podane w złotych polskich i są cenami brutto.
 2. Ceny towarów nie obejmują kosztów dostawy. Koszty dostawy są następująco:

  Dostawa

 Płatność

Koszt dostawy

 Kurier DPD

 Przelew / szybkie płatności online

19,00 zł

 Płatność przy odbiorze

25,00 zł

Paczkomaty InPost

 Przelew / szybkie płatności online

13,99zł

 Płatność przy odbiorze

Opcja niedostępna

 Odbiór osobisty
w siedzibie Sklepu

Przelew, szybkie płatności online,

płatność przy odbiorze

0,00 zł

 1. Do każdego zamówienia zostanie wystawiony paragon lub faktura. Formę dowodu zakupu wybiera Klient podczas składania zamówienia.
 2. Sklep realizuje Zamówienia tylko na terenie Polski.
 3. Dostawa zamówionego towaru realizowana jest za pośrednictwem przewoźników przedstawionych w tabeli powyżej.
 4. Kurier DPD zazwyczaj dostarcza przesyłkę w kolejnym dniu roboczym po wysłaniu paczki przez Sklep. Firma InPost dostarcza przesyłkę do Paczkomatu w przeciągu 1-2 dni roboczych.

Czas realizacji zamówienia

 1. Zamówienie jest przekazane do przewoźnika realizującego zamówienie w terminie do 14 dni od zaksięgowania płatności, lub potwierdzenia zamówienia w przypadku płatności przy odbiorze.
 2. W przypadku przedsprzedaży książki Zamawiający zostanie poinformowany o dacie wysyłki towaru.
 3. Czas dostawy zależy od wybranej metody dostawy i został opisany powyżej.

 

Formy płatności

 1. Zamawiający może wybrać następujące formy płatności:
 • szybkie płatności online – Zamawiający zostanie przekierowany do platformy płatniczej PayU.
 • zwykły przelew bankowy – Zamawiający otrzyma ze Sklepu dane do dokonania przelewu (nr konta, kwota i tytuł przelewu). Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie zaksięgowania środków na koncie Sklepu.
 • płatność przy odbiorze – Zamawiający dokonuje płatności gotówką lub kartą przy odbiorze przesyłki
 1. W przypadku realizacji zamówienia poprzez Paczkomaty InPost nie ma możliwości dokonania zapłaty za towar przy odbiorze.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient może skorzystać z formularza dostępnego  i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: the bookshop, ul. Ciechomicka 5A, 09-401 Płock, lub drogą mailową na adres sklep@thebookshop.pl oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy dostępne jest na stronie.
 4. Klient ponosi koszt odesłania towaru do Sklepu.
 5. Klient jest odpowiedzialny wobec Sklepu za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, Sklep ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.
 6. W przypadku nie odesłania towaru przez Klienta w terminie, Sklep wstrzyma się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanego towaru lub potwierdzenia jej odesłania.
 7. Sklep gwarantuje zwrot ceny towaru wraz z poniesionymi kosztami doręczenia towaru do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

Zwrot należności Klientom.

 1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.
 2. Zwrot należności nastąpi na konto Klienta zgodnie z jego wskazówkami. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 Reklamacje

 1. W przypadku nabycia wadliwego produktu, Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Zamawiający może określić swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (przez naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy).
 2. Prosimy w takim przypadku o kontakt ze Sklepem w celu dalszych ustaleń reklamacyjnych.

Ochrona danych osobowych.

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

Postanowienia końcowe

Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawianym a English Connection Urszula Nhakaniso.

 1. W przypadku rezygnacji z zamówienia, Zamawiający ma obowiązek jak najszybciej zawiadomić Sklep o zaistniałej sytuacji.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2023 roku