• Thomas Hardy

Thomas Hardy to angielski pisarz i poeta. W swoich utworach kontrastował dwie rzeczywistości - miasta i wsie. Miasto utożsamiał ze złem, przestępczością, zatraceniem wartości. O wsi natomiast pisał z nostalgią, idealizując ją
i przedstawiając jej idylliczne wizje. Opisywał społeczeństwo preindustrialne i dramat ludzi zmuszonych do migracji do miast.